Leeuwenberg-arbo.nl
                        Bedrijfsarts Zuid Nederland

Bedrijfsarts drs. B. Leeuwenberg MD
Adviezen waar werkgever en werknemer verder mee kunnen

Huidige opdrachtgevers:


Verzuimbegeleiding/ Eigen Regie
Voorzie verzuimbegeleiding met het oog op schadelastbeperking voor zowel werknemer als werkgever. Duidelijk beleid en visie bij aanvang van de verzuim begeleiding. Adviezen waar werknemer en werkgever mee verder kunnen. Coaching en ondersteuning van leidinggevende in het proces naar  eigen regie. Gericht op een gezonde uitkomst en een voorspoedige oplossing van de situatie.

 

 

Eigen Risico Dragen (ERD)/ Bezwaar
Adviseur ten aanzien van verantwoord eigen risico dragen. Ondersteuning van werkgevers bij de beoordeling van de WGA beschikking, afgegeven door UWV en het uitvoeren van een bezwaarprocedure indien gewenst. Beschikbaar bij vragen over verzuim, Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en sociale zekerheid. Beschikbaar als arts gemachtigde in bezwaarprocedure bij het UWV.

 

 

Schadelast reductie/ Interventies
De mate van regie op verzuim- en arbeidsongeschiktheid bepaalt de controle op de schadelast. Regie in deze tijd vraagt om kennis van zaken, in- en toezicht. De kosten rondom verzuim zijn hoog. Tijdige interventies en maatregelen resulteren in een beperking van de lange termijn onkosten en helpen de werknemer bij een voorspoedige herstel en/ of oplossing van de problematiek.

 

 

Eigen Regie Model
Bij het eigen regie-model neemt de werkgever (de direct leidinggevende) het voortouw in de verzuim-begeleiding. De leidinggevende is primair verantwoordelijk voor de verzuimaanpak van zijn medewerkers. Aan de hand van een duidelijke vraagstelling over de inzetbaarheid van een specifieke medewerker gaat de leidinggevende de samenwerking aan met de bedrijfsarts.

 

 

Training Leidinggevende
Het eigen regie-model vraagt van de werkgever een aantal faciliteiten. Onder meer dienen de leidinggevenden een training voor verzuimgesprekken te hebben gevolgd. Verder moet er een apart contract met een bedrijfsarts zijn getekend. De organisatie dient in het kader van de Wet verbetering poortwachter zelf zorg te dragen voor de dossieropbouw van de medewerkers. 

 

 

Gedragmodel/ aanspreken
Het doel van het eigen regie-model is om verzuim bespreekbaar te maken, om gedrag te veranderen en bovenal om betrokken te blijven bij medewerkers. De organisatie voorkomt ziekteverzuim en haalt verzuim uit de medische hoek. De arts wordt pas ingezet op het moment dat er langdurig verzuim is. De arts en leidinggevende bekijken samen op welke wijze de medewerker voor het bedrijf nog inzetbaar is.

 Bedrijfsarts


 


 
Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Eigen verklaring. U koopt een Eigen verklaring op Mijn CBR

Wilt u uw rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E), verlengen? Dan moet u 'rijgeschikt' zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Voor het bijschrijven van de code 95 op een geldig rijbewijs heeft u géén Eigen verklaring nodig. U moet zich laten keuren door een Bedrijfsarts

Twijfelt u of u in uw situatie nog in staat bent om veilig te rijden? Bijvoorbeeld omdat u de diagnose diabetes heeft gekregen, een oogoperatie heeft gehad of een arm beperkt kunt gebruiken? Dan is het belangrijk dat u laat onderzoeken of u nog wel rijgeschikt bent. Vul daarom een Eigen verklaring in.

Extra Informatie bij:

Suikerziekte
Oogaandoening
Medicijnen